Om SYNG NYT

Om SYNG NYT

 

Netværket blev stiftet i 2011 af sognepræst Morten Skovsted. I 2015 blev der sammensat en styregruppe, der nu står for drift og aktiviteter. Se mere på www.salmedatabasen.dk under 'Om os'.

 

Syng Nyt har over 400 medlemmer og dertil en facebookside.

Netværket består af organister, præster, kirkesangere, salmedigtere, komponister, musikfolk og salmebrugere fra hele landet.

 

Det er tanken, at netværket kan medvirke til udbredelsen af nye salmer ved at vi:

 

  • Inspirerer hinanden gensidigt; præster, organister, salmedigtere, komponister og andre der bruger og/eller er interesserede i nye salmer.
  • Står for salmearrangementer på sogne- provsti- stifts- eller landsplan eller hjælper med at arrangere sådanne.
  • Udgiver nye salmer.
  • Udvikler redskaber, der gør det nemmere at finde frem til relevante, nye salmer, f.eks. registre, databaser m.v.
  • Indbyder til et tilbagevendende, årligt salmetræf, hvor vi sammen kan synge, lytte og tale sammen om nye salmer.
  • Formidler information om nye udgivelser med og om nye salmer samt anmeldelser heraf.

 

Det er gratis at være medlem af og bruge netværket, og alle med et hjerte der banker for nye salmer er velkomne, professionelle så vel som glade amatører.

Salmedatabasen.dk

 

SALMEDATABASEN er på vej. Syng Nyt har haft held til at samle de nødvendige midler til etablering af den længe ønskedee salmedatabase med de bedste danske salmer, både gamle og nye.

 

I løbet af efteråret 2016 vil der blive lagt salmer på www.salmedatabasen.dk.

 

Copyright © All Rights Reserved