Salmedatabase

Salmedatabase

 

D. 17. marts 2015 kunne vi sende nedenstående mail ud i vores netværk. Følg med her på siden for at følge arbejdet med databasen.

Eller endnu bedre: Hvis du endnu ikke er medlem, så send en mail til mail@syngnyt.dk og kom på vores mailingliste, så du får nyt om, hvad der sker i Syng Nyt.

 

Meget glædelig nyhed

 

Som mange af jer ved, har det længe været en drøm i Syng Nyt at få lavet en database over danske salmer. Bag denne drøm ligger ikke mindst den antagelse, at de udfordringer der er forbundet med at erhverve sig overblik over de mange salmer samt skaffe sig adgang til disse, er en væsentlig årsag til de nyere salmers trods alt beskedne anvendelse.

 

I første omgang havde vi tænkt på en database over nyere salmer alene, men det er i løbet af projektbeskrivelses- og fondsansøgningsfasen gået op for os, at det er langt mere interessant med en database over både nye og gamle salmer: En database som man kan søge i på kryds og tværs.

 

I efteråret fik vi endegyldigt formuleret en projektbeskrivelse og i oktober og november fik vi sendt en række fondsansøgninger afsted efter at have modtaget det tredje (ret skuffende) afslag fra Folkekirkens Udviklingsfond.

Her i det nye år har anstrengelserne imidlertid båret frugt: Fem ud af ti stiftsråd har valgt at støtte projektet med hver 25.000 kr: Aalborg, Aarhus, Haderslev, Roskilde og Helsingør. Mange tak til dem :-)

 

Og i går kom så et tilsagn fra Salllingfondene om en bevilling på 200.000 kr. Også i den grad tak for det!

 

Det betyder, at vi nu har rejst 325.000 kr af de 493.000, vi havde budgetteret med. Vi vil gerne skaffe lidt mere, end det oprindelige budget lyder på, da der kan være højere rettighedsmæssige udgifter, end først antaget, men i løbet af den næste tid vil vi sende en ansøgning til alle landets menighedsråd med anmodning om ’mikrostøtte’ på 1-2000 kr., som det med held er gjort af www.lyttildanskesalmer.dk. På den måde tror og håber vi, at vi kan nå de 493.000 kr. inden sommer. Gerne lidt mere.

 

Foran os ligger så et kolossalt arbejde med udarbejdelse af selve databasen og ikke mindst med ’indtastning’ og indeksering af de mange, mange salmer. Vi regner med at have den grundlæggende databasestruktur klar i efteråret, og at databasen er køreklar d. 1. januar 2017 med det følgende år derefter til færdiggørelse og optimering.

 

Det bliver en spændende proces. Opgaven kan kun løftes, hvis vi har professionelle folk til det tekniske OG hvis vi har gode hjerner, hænder og salmehjerter til meget af det andet.

 

DERFOR må man meget gerne melde tilbage, hvis man på en eller anden måde har lyst til, og mener at man kan bidrage positivt til at tænke med på udarbejdelsen af databasen.

 

Meld gerne tilbage i en mail til mail@syngnyt.dk, hvis du vil være med i en slags arbejds- og/eller fokusgruppe. Skriv også gerne et par ord om, hvad du eventuelt kan bidrage særligt med.

 

 

Copyright © All Rights Reserved