Salmedag

Syng Nyt Salmedag

 

Syng Nyts salmedag 2017 er under planlægning.

 

Dagen er fastsat til lørdag d. 7. oktober, og kommer til at finde sted i Odense Domkirkes lokaler kl. 10-17. Mere herom senere.

____

 

I 2016 foregik Syng Nyt Salmedagen endnu en gang i Hjortshøj, lørdag d. 8. oktober.

Det forløb efter nedenstående program.

 

 

9.30-10 Ankomst med indskrivning, kaffe og rundstykker

 

10 Velkomst v/ Morten Skovsted

Status på Syng Nyt og præsentation af Salmedatabasen

 

11 Louise Højlund: Simon Grotrians salmer

 

12 Frokost

 

12.45 Kirsten Nielsen og Mads Djernes: ”Om at lukke salmer op”.

Kirsten Nielsen vil med udgangspunkt i en række nye salmer drøfte salmernes teologiske indhold. Har kritikerne ret i, at de ofte er uden teologisk tyngde? Eller kan de ikke se skoven for bare nye og anderledes træer?

 

13.45 Lotte Thyrring Andersen om Jørgen Gustava Brandts salmeforfatterskab.

Jørgen Gustava Brandts salmer kredser om den religiøse undren over virkeligheden og trangen til at hylde skabelsen. Men den religiøse undren eksisterer side om side med erkendelsen af fællesskabets hjemløshed i den moderne tidsalder. I oplægget vil LTA forsøge at udpege denne dobbelthed i Brandts salmedigtning: Mødet mellem tro og tomhed, fællesskab og ensomhed.

 

14.45 Kaffe og kage

 

15.15 Sten Kaalø om sine salmer

 

16.15 Panelsnak med eksempler på gode og dårlige salmemelodier.

v/ organisterne Charlotte Schiøtz, Martin Hornstrup og Søren Kinch Hansen

 

17.15 Fælles afslutning og tak for i år

 

Der er begrænset deltagertal, så vi beder om bindende tilmelding senest d. 3. oktober til mail: tilmelding@syngnyt.dk.

 

Pris: 150 kr. som betales på dagen, kontant eller via Mobilepay. Betaling inkluderer kaffe, morgenbrød og sandwich til frokost.

Der er mulighed for at tilkøbe en sandwich til hjemrejsen formedelst 50 kr. Dette bestilles ved tilmelding.

 

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer på dagen, og der vil være salg af diverse salmeudgivelser.

 

Uddybende program følger med nærmere beskrivelser af de enkelte oplæg og oplægsholdere.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til mail@syngnyt.dk

 

Fra Syng Nyt salmedagen 2014. Foredrag v/ Helga Kolby Kristiansen om arbejdet i Salmebogskommisionen.

Copyright © All Rights Reserved