Salmedag

Syng Nyt Salmedag 2018

UDSOLGT - 100 deltagere

 

Syng Nyts salmedag 2018 løber af stabelen lørdag d. 6. oktober kl. 10-16.30 i Hjortshøj.

 

Programmet ser ud som følger:

 

9.30 Indskrivning, kaffe og rundstykker

10 Morten Skovsted giver en status på salmesagen og årets arbejde i Syng Nyt

10.30 Kirkeminister Mette Bock om ’Sangens renaissance: Vi er ved at genopdage sangens

betydning for fællesskabet og livsmodet’

11.15 Jørgen Carlsen: Arbejdet med den kommende udgave af Højskolesangbogen

12 Frokost

12.45 Erling Lindgren: Melodier til tiden. Om tidens krav til sang- og salmemelodier

13.30 Kirsten Nielsen: Hvem er Gud i Holger Lissners salmer?

14.15 ’Vores bedste salmer’, præsenteret af en håndfuld salmekendere, digtere og komponister.

15 Kaffe med kage

15.30 Lisbeth Smedegaard Andersen om sine salmer

16.15 Fælles afslutning

16.30 Slut

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Adresse: Smedebakken 16, 8530 Hjortshøj.

Prisen er 200 kr., og i den pris indgår morgenkaffe og morgenbrød, frokost samt eftermiddagskaffe og kage.

Tilmelding foregår via vores webshop på dette link. Send venligst også en mail til mail@syngnyt.dk med antal og navn.

Eventuelle spørgsmål til Morten Skovsted, tlf. 42 72 78 76

_____

 

Syng Nyt salmedagen findert sted hvert år, siden 2015 hvert andet år i Hjortshøj v/ Aarhus og hvert andet år på andre steder, rundt i landet. Fra de sidste års program kan nævnes følgende:

_____

 

I 2017 var det Odense Domkirke, der lagde hus til salmedagen med bl.a. følgende indlæg:

 

 • Iben Krogsdal om sine nydigtninger af Luthers salmer
 • Tine Lindhardt om behovet for nye salmer
 • Michael Nielsen om sine salmer
 • Rasmus Nøjgaard om tankerne bag Kirkesangbogen: Hvorfor synge sange i kirken?
 • Povl Balslev om den gode melodi
 • Martin Hornstrup om arbejdet i ’Forum for børnesalmer’ og spørgsmålet: Hvad kan og skal en børnesalme?

 

I 2016 foregik Syng Nyt Salmedagen i Hjortshøj med b.la. følgende indlæg:

 • Louise Højlund: Simon Grotrians salmer
 • Kirsten Nielsen og Mads Djernes: ”Om at lukke salmer op”.
 • Lotte Thyrring Andersen om Jørgen Gustava Brandts salmeforfatterskab.
 • Holger Lissner om sine salmer
 • Panelsnak om salmemelodier v/ organisterne Charlotte Schiøtz, Martin Hornstrup og Søren Kinch Hansen

 

I 2015 afholdtes dagen i Vartov, København i samarbejde med Gruntvigsk Forum og Folkekirkens Ungdomskor. Fra progrmamet:

 • Marianne Christiansen om Grundtvigs salmefornyelsesprojekt
 • Erik Skyum-Nielsen om salmen som litterær genre.
 • Jakob Lorentzen om at komponere nye, sangbare salmemelodier
 • Lotte Smith-Petersen om de nye salmer og børnene
 • Ulla Morre Bidstrup om nye Salmer til de kirkelige handlinger
 • Paneldebat: Autorisation eller kaos? Med Carsten Clemmesen, Hans Raun Iversen og Henrik Wigh-Poulsen
 • Fyraftensang i Vartovs gård ved Bertel Haarder
 • På dagen deltog desuden børne- og ungdomskor fra Måløv kirke, Esajas kirke, Rosenvængets og Vesterbro sogn under ledelse af Niels Granvig, Sigga Eythorsdottir, Marlene Lollike og Lotte Smith-Petersen

 

I 2014 var vi i Hjortshøj med følgende program:

 • Helga Kolby Kristiansen om kampen for de nye salmer i salmebogen.
 • Hans Raun Iversen om den nye salmesang og kirkens fornyelse i dag
 • Lars Busk Sørensen om et liv som salmedigter
 • Kirsten Nielsen om gudsbilleder i nyere salmer
 • Workshop v/ Søren Kinch Hansen med indøvelse af salmekorsatser til fremførelse i kirken ved aftenens koncert
 • Ulla Morre Bidstrup om Grundtvigs salmeprogram og de nye salmer
 • Hans Dammeyer: Hvad er en ’rytmisk salme’?
 • interview med Simon Grotrian, lavet til Syng Nyt salmedagen
 • Koncert v/ Marianne Harboe og Hans Dal: Salmer i sorg og glæde

 

I 2013 var vi i Hjortshøj med følgende program

 • Jørgen Kjærgaard: Hvorfor skal vi have flere salmer
 • Jesper Gottlieb om at komponere til nye salmer
 • Hans Anker Jørgensen: Tanker efter 57 år i salmeværkstedet
 • Indøvelse af ny korsats v/ Maria Kynne
 • Holger Lissner: At oversætte salmer til dansk
 • Iben Krogsdal: Hvordan skriver man salmer, når det religiøse sprog er under forandring?
 • Janne Mark fortæller om et ambitiøst, nyt salmeprojekt (Kirkesangbogen)
 • Koncert med Helene Blum, Maria Kynne, Janne Mark, Lisbeth Iversen m.fl.

 

I 2012 og 2011 var der tale om mindre arrangementer, der mere havde karakter af møde og samtale end af større, offentlige arrangementer.

 

 

 

Fra Syng Nyt salmedagen 2014. Foredrag v/ Helga Kolby Kristiansen om arbejdet i Salmebogskommisionen.

Copyright © All Rights Reserved