Salmedag


               

             

Syng Nyt på Himmelske dage 2019
I Syng Nyt-regi afholder vi hvert år i oktober en salmedag med masser af oplæg og godt samvær omkring salmesagen. 


I 2019 har vi imidlertid valgt at erstatte salmedagen med to andre arrangementer, nemlig Himmelske dage i Herning d. 30. maj - 1. juni og en salmedag i Hjortshøj d. 11. august, hvor vi markerer 450-årsdagen for udgivelsen af den første, officielle, danske salmebog. Program for sidstnævnte dag følger sidenhen.


Ved de Himmelske dage i Herning har vi et telt på 'Mulighedernes marked' for enden af gågaden, hvor man kan komme forbi og finde gode tilbud på salmeudgivelser eller lytte til et af de mange spændende oplæg. Se på kortet her, hvor du kan finde os.


Programmet for vores medvirken ved de Himmelske dage er som følger:Torsdag


18.00        Hvad skal vi med nye salmer? v/ Morten Skovsted
Morten Skovsted er salmeinteresseret sognepræst fra Hjortshøj. Han står bag Syng Nyt og Salmedatabasen og var formand for redaktionsgruppen bag salmebogstillægget ’100 salmer’. Han skriver desuden i Kristeligt Dagblad om Salmer, sange og kirkemusik. I oplægget vil Skovsted argumentere for nødvendigheden af konstant salmefornyelse.


19.00        Den gode melodi v/ Erling Lindgren
Erling Lindgren er komponist, korleder og pensioneret organist. Han er den nulevende dansker, der har flest melodier med i Højskolesangbogen, og han vil fortælle om og give eksempler på, hvad den gode melodi kan og skal.


20.00        De nye salmers betydning i Avedøre kirke v/ Ida Kongsbak
Ida Kongsbak har i over 20 år været sognepræst i Avedøre kirke i Københavns udkant, indtil hun gik på pension for nylig. Avedøre kirke har været en pionerkirke i arbejdet med nye salmer, og Ida vil fortælle om arbejdet med og betydningen af salmerne.

 


Fredag


10.00        Hvad er en god børnesalme? v/ Hanne Jul Jakobsen og Martin Hornstrup
Hanne Jul Jakobsen er sognepræst i Møllevangskirken i Aarhus og Martin Hornstrup er organist i Gellerup kirke, også i Aarhus. De er begge ivrige brugere af nyere salmer, og de er begge engagerede i Syng Nyts arbejde, ikke mindst i ’Forum for børnesalmer’, hvor de (med Hanne som formand) i et par år har arbejdet med at samle de bedste børnesalmer og desuden søger at få lavet nye. Alt for at højne kvaliteten af de salmer, der bruges ved de mange børnegudstjenester rundt i landet.


11.00        Salmesang som paradigme for kirkens arbejdsformer v/ Hans Raun Iversen
Hans Raun Iversen har i årtier været engageret i den praktiske teologi, indtil han for nylig fratrådte som lektor i netop dette fag ved teologisk fakultet på Københavns universitet. Han har argumenteret for, at salmerne er den vigtigste folkekirkelige praksis, og det vil også afspejle sig i oplægget denne dag. 


12.00        Salmer til de tynde timer – om sjælesorg i salmer v/ Lone Vesterdal og Camilla Svanberg
Lone Vesterdal er sognepræst i Bramdrup og Camilla Svanberg er kirke- og kulturmedarbejde samme sted. Lone Vesterdal har i årevis arbejdet med salmerne som litteratur med særlig vægt på salmernes anvendelighed i forhold til sjælesorgen. Hun vil fortælle om emnet, give eksempler fra salmerne, og vi skal synge et par stykker af dem, hvortil Camilla vil spille.

 

13.00        Om Ole Sarvigs salmer v/ Julie Damlund
Julie Damlund er sognepræst i Lundehus og Aldersro sogne og oprindeligt også organist (DOKS). Hun har i årevis været optaget af Ole Sarvigs salmer og skrevet artikler derom, blandt andet på Salmedatabasen.dk. Hun har i 2018 afholdt en række foredrag på Vartov om Sarvig, og denne eftermiddag får vi nok et par gode argumenter for at beskæftige os yderligere med Sarvigs salmer.


14.00        Salmer fra Taizé v/ Inge Marie Kirketerp
Inge Marie Kirketerp er sognepræst i Gjellerup og en af landets store eksperter på de stille og meditative salmer fra den lille by Taizé i det østlige Frankrig. I Taizé samledes en række flygtninge efter 2. verdenskrig fra forskellige konfessionelle retninger og under Fader Rogers ledelse voksede et kristent, økumenisk fællesskab frem, hvor stilhed, bibellæsning, internationalt fællesskab og Taizé salmerne har været og stadig er kernen.      


15.00        Om sit arbejde med melodierne gennem årtier v/ Willy Egmose (Obs 50 minutter)
Willy Egmose har i 46 år været organist i Skjern og fra basen der, har han tilført Folkekirken en god portion jazz-rytmer gennem årene. Han har spillet til gudstjenester uge efter uge, lige så gerne på flygelet som på orgelet, han har turneret med sit jazz-band og han har komponeret en lang række populære salmemelodier. Willy fortæller og sidder selv ved klaveret, så mon ikke vi også skal synge en del?


18.00        SOLEN FRA NAZARET – Danske Kirkedage og mine salmer v/ Hans Anker Jørgensen (Obs 50 minutter)
En sang- og fortælletime med Hans Anker Jørgensen om, hvordan Danske Kirkedage gjorde ham til salmedigter – og hvorfor han blev ved med at skrive. Vi skal bl.a. synge ”Dansens Gud”, ”Når kærligheden får magt i verden”, ”Du satte dig selv i de nederstes sted” og ”Nu går solen ned derude”.


20.00        At skrive salmer i skyggen af de store v/ Holger Lissner
Holger Lissner er ikke bare pensioneret sognepræst men også salmedigter, salmekomponist og desuden gennem årtier samlingsfigur for mange af de fremtrædende, danske salmedigtere. Han vil denne aften dele oplevelser og salmer fra fire årtier med os. Han spiller selv til. 


21.00        Om Kirkedagenes og Løgumklostersangbogens betydning for nye salmer... v/ Bent Andreasen
Bent Andersen er sognepræst i Fredericia, men hans bidrag til salmesagen skyldes især de mange år som højskoleforstander i Løgumkloster. Siden først i 1970’erne har Løgumkloster været et af de væsentlige udgangspunkter for salmefornyelsen, og Bent Andreasen har lagt sig i forlængelse af det fornyelsesarbejde, blandt andet ved at huse den såkaldte ’Holger-bande’, når de har mødtes for at skrive og diskutere salmer sammen.

                            

 

Lørdag

10.00        Salmerne og det poetiske sprog som tilnærmelse til det hellige v/ Eva Holmegaard Larsen         
Eva Holmegaard Larsen er sognepræst i Nødebo og Gadevang og teologisk konsulent i Helsingør stift. Hun er optaget af poesi og sad i redaktionsgruppen bag ’100 salmer’.


11.00        Salmer til vor tid v/ Lars Busk Sørensen      
Lars Busk Sørensen er digter og salmedigter og en af de væsentlige fornyere af salmeskatten med salmer som ’Menneske, din egen magt’. Hans salmer kredser om skaberværket og det møde med Gud der finder sted mellem mennesker.


12.00        Fra Brorsons salmeskat v/ Bettina og Peter Noer
Ægteparret Noer har en fælles passion for salmer og salmebøger. De har etableret Nordens flotteste private samling af gamle salmebøger: www.salmebog.com. Bettina er sygeplejerske, sanger, pianist og sølvekspert. Peter er sognepræst på Mors og har skrevet speciale om Brorsons salmer og deres virkningshistorie.


13.00        Om det grundtvigske i de nye salmer v/ Ingrid Ank
Ingrid Ank er teolog, leder af Grundtvig-Akademiet, redaktør for ’Dansk Kirketidende’, formand for den nystiftede ’Foreningen Åndsfrihed’ samt næstformand i Grundtvig-Selskabet. Hun var også forlagsansvarlig på ’100 salmer’ og aktiv i Syng Nyt, så hun er på alle måder klædt på til at tale om forbindelsen mellem det gamle og det nye.


18.00         Om Livsmessen v/ Iben Krogsdal                    
Iben Krogsdal er forfatter og ph.d. men i kirkekredse nok især kendt som salmedigter. Iben har udgivet en række salmesamlinger siden 2010, og senest har hun skrevet "Livsmessen", som netop har premiere på Himmelske Dage, i Herning Kirke lørdag kl. 16.
I sit oplæg vil Iben fortælle om tankerne bag den helt nye Livsmesse.


19.00        Noget om Gud som natsværmer, Jesus som hønemor og Helligånden som lys og ild v/ Kirsten Nielsen
Kirsten Nielsen er dr. theol og pensioneret professor i Gammel Testamente fra Aarhus Universitet, og hun har i over 10 år beskæftiget sig indgående med nyere salmer, bl.a. med udgivelsen ’Der flammer en ild – Gudsbilleder i nyere salmer’ fra 2008. Hun er aktiv i Syng Nyt og på Salmedatabasen, blandt andet som redaktør på udgivelser og Salmedatabasens voksende artikel-side.


20.00        Salmer og konfirmander – den gode historie v/ Laura Gylden-Damgaard
Laura Gylden-Damgaard er sognepræst i Egå og stiftskonsulent i Aarhus stift. Hun er desuden medforfatter på ’Konfirmandsalmebogen’ fra 2017, som Syng Nyt netop har udgivet i 3. oplag. Hun vil – med udgangspunkt i netop denne udgivelse – give eksempler på, hvad salmer kan for og med konfirmander. 


21.00        Festlig, afsluttende sangtime v/ Morten Skovsted med flere og Jesper Gottlieb ved klaveret


_____


Fra de sidste års Syng Nyt salmedages program kan nævnes følgende:


I 2018 var vi i Hjortshøj med bl.a. følgende indlæg:


 • Kirkeminister Mette Bock om ’Sangens renaissance: Vi er ved at genopdage sangens betydning for fællesskabet og livsmodet’
 • Jørgen Carlsen: Arbejdet med den kommende udgave af Højskolesangbogen
 • Erling Lindgren: Melodier til tiden. Om tidens krav til sang- og salmemelodier
 • Kirsten Nielsen: Hvem er Gud i Holger Lissners salmer?
 • Lisbeth Smedegaard Andersen om sine salmer


I 2017 var det Odense Domkirke, der lagde hus til salmedagen i samarbejde med Fyns stift med bl.a. følgende indlæg:


 • Iben Krogsdal om sine nydigtninger af Luthers salmer
 • Tine Lindhardt om behovet for nye salmer
 • Michael Nielsen om sine salmer
 • Rasmus Nøjgaard om tankerne bag Kirkesangbogen: Hvorfor synge sange i kirken?
 • Povl Balslev om den gode melodi
 • Martin Hornstrup om arbejdet i ’Forum for børnesalmer’ og spørgsmålet: Hvad kan og skal en børnesalme?


I 2016 foregik Syng Nyt Salmedagen i Hjortshøj med b.la. følgende indlæg:

 • Louise Højlund: Simon Grotrians salmer
 • Kirsten Nielsen og Mads Djernes: ”Om at lukke salmer op”.
 • Lotte Thyrring Andersen om Jørgen Gustava Brandts salmeforfatterskab.
 • Holger Lissner om sine salmer
 • Panelsnak om salmemelodier v/ organisterne Charlotte Schiøtz, Martin Hornstrup og Søren Kinch Hansen


I 2015 afholdtes dagen i Vartov, København i samarbejde med Gruntvigsk Forum og Folkekirkens Ungdomskor. Fra progrmamet: 

 • Marianne Christiansen  om Grundtvigs salmefornyelsesprojekt
 • Erik Skyum-Nielsen om salmen som litterær genre.
 • Jakob Lorentzen om at komponere nye, sangbare salmemelodier
 • Lotte Smith-Petersen om de nye salmer og børnene
 • Ulla Morre Bidstrup om nye Salmer til de kirkelige handlinger
 • Paneldebat: Autorisation eller kaos? Med Carsten Clemmesen, Hans Raun Iversen og Henrik Wigh-Poulsen
 • Fyraftensang i Vartovs gård ved Bertel Haarder
 • På dagen deltog desuden børne- og ungdomskor fra Måløv kirke, Esajas kirke, Rosenvængets og Vesterbro sogn under ledelse af Niels Granvig, Sigga Eythorsdottir, Marlene Lollike og Lotte Smith-Petersen


I 2014 var vi i Hjortshøj med følgende program:

 • Helga Kolby Kristiansen om kampen for de nye salmer i salmebogen.
 • Hans Raun Iversen om den nye salmesang og kirkens fornyelse i dag
 • Lars Busk Sørensen om et liv som salmedigter
 • Kirsten Nielsen om gudsbilleder i nyere salmer
 • Workshop v/  Søren Kinch Hansen med indøvelse af salmekorsatser til fremførelse i kirken ved aftenens koncert
 • Ulla Morre Bidstrup om Grundtvigs salmeprogram og de nye salmer
 • Hans Dammeyer: Hvad er en ’rytmisk salme’?
 • interview med Simon Grotrian, lavet til Syng Nyt salmedagen
 • Koncert v/ Marianne Harboe og Hans Dal: Salmer i sorg og glæde


I 2013 var vi i Hjortshøj med følgende program

 • Jørgen Kjærgaard: Hvorfor skal vi have flere salmer
 • Jesper Gottlieb om at komponere til nye salmer
 • Hans Anker Jørgensen: Tanker efter 57 år i salmeværkstedet
 • Indøvelse af ny korsats v/ Maria Kynne
 • Holger Lissner: At oversætte salmer til dansk
 • Iben Krogsdal: Hvordan skriver man salmer, når det religiøse sprog er under forandring?
 • Janne Mark fortæller om et ambitiøst, nyt salmeprojekt (Kirkesangbogen)
 • Koncert med Helene Blum, Maria Kynne, Janne Mark, Lisbeth Iversen m.fl.


I 2012 og 2011 var der tale om mindre arrangementer, der mere havde karakter af møde og samtale end af større, offentlige arrangementer.Copyright © All Rights Reserved