Udgivelser

Udgivelser


Syng Nyt har siden 2014 stået bag en række salmeudgivelser, især på papir, men også som e-bøger. En del af bøgerne er udsolgte, men andre er stadig til salg i vores webshop.

Foruden 


Hvor jord og himmel mødes (2023)

En diger antologi om teologien i nyeres salmer bestående af 45 artikler af 39 skribenter. Bogen udtrykker ønsket om en mere systematisk og gennemført reflektion over teologien i nyere salmer, som alt for ofte bliver affejet som ikke-eksisterende. Teologien i de nyere salmer er ofte en anden, end den i de klassiske salmer, men den er der, og den er der i den grad. Bliv klogere på dette i artikler om: Skabelsen - Årstiderne - Kærlighed, synd og tilgivelse - Nadversalmerne - Begravelse og vielse - Spiritualitet - Helligånd og pinse - Gudsbilleder - Det grundtvigske - Kristologien, Langfredag og korsteologien - Kirken - Det onde og Den onde - Evangeliesalmer - Gudsriget - Forgængelighed og himmellængsel - Byen - Bønnen - Opstandelsen  - Eskatologien - Døden - Økumenien - Salmerne i gudstjenesten - Tradition og bearbejdelse - Salmemelodier  - Troen - Poesien - Etik og diakoni - Det lutherske - Evigheden - Dåbsteologien - Dom - Salmer som trosberedskab - Børnesalmer - Sjælen - Konfirmandsalmer - Højskolesangbogens salmer
... og dertil en række kortere, personlige indlæg.

Kan købes i vores webshop. Du kan også hente en læseprøve her.


Midt i mysteriet (2023)

86 nye salmedigte af Iben Krogsdal om evigheden og det evige liv

Under overskrifter som ’Evigheden i tiden’, ’De sidste tider’, ’Livet i lyset af evigheden’ og ’Opstandelse’ kredser Krogsdal i denne nye salmesamlingom store og vigtige temaer.

Alle samlingens salmer er nye og på nær et par håndfulde skrevet til denne samling. Undtagelserne er salmer, der gennem de seneste år er skrevet til koncerter, på bestilling, til musikudgivelser og lignende. Enkelte er bearbejdelser af tidligere udgivne salmer.

Salmerne udgives som tekster uden melodi, men i takt med at melodier kommer til, vil disse blive offentliggjort på salmer.dk.
Kan købes i vores webshop. Du kan også hente en læseprøve herUdsigt fra troens gren (2021)

I anledning af Syng Nyts 10-års fødselsdag udgav vi en samling af de bedste artikler fra vores artikeldatabase i bogform. Bogen indeholder både artikler, som vi selv – ikke mindst ved vores artikelredaktør, Kristen Nielsens mellemkomst – har fået skrevet til salmer.dk, men også artikler fra ’Hymnologiske Meddelelser’ og andre væsentlige salmekilder.

Kirsten Nielsen, der har været redaktør af artikelsiden på Salmer.dk fra begyndelsen og var også redaktør på denne udgivelse.

Bogen kan erhverves i vores bogshop mod betaling af porto og et ekspeditionsegbyr.


Fra dybet (2019)

Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal har taget livtag med en række af salmerne i Det Gamle Testamente og digtet 38 salmer over de salmer, der indgår i kirkeårets bibelske læsninger.
Bogen rummer Krogsdals nye salmer og noder til melodier af i alt 25 anerkendte komponister.
Desuden findes et fyldigt efterskrift af prof. em. Kirsten Nielsen.
Melodierne kan høres på www.krogsdal.dk.

Man kan hente læseprøve her og/eller købe bogen i vores webshop.Det er livet, der vil leves (2018)

Holger Lissner har gennem snart fem årtier bidraget væsentligt til salmefornyelsen i Danmark. Han har stået bag en række væsentlige salmeudgivelser, og han har skrevet og oversat et væld af salmer, hvoraf 15 findes i Den Danske Salmebog. Som samlingsfigur for salmedigterne har han arbejdet også for udbredelsen af andres salmer.

For at hylde Holger Lissner og for at markere, at der blæser nye vinde indenfor salmesagen, har Syng Nyt med prof. em. Kirsten Nielsen som redaktør i anledning af Lissners 80-års dag udgivet et festskrift til og om Lissner. Bidragene handler om Lissner men også om de nye salmer han og andre har skrevet gennem de seneste årtier.

Bogen rummer 43 bidrag fra 38 skribenter, heriblandt kollegaer, salmedigtere, komponister, litterater, ministre, biskopper, sognebørn og andet godtfolk.

Man kan hente en pdf med indholdsfortegnelse og læseprøve her.

Bogen kan stadig købes i vores webshopTRE (2018)

- 70 salmedigte af Iben Krogsdal. Med denne udgivelse fra 2018 af bekendelser fra det menneskelige mørke giver Iben Krogsdal nye, stærke sindbilleder på tidens angst, uro og længsel efter dom.

Men samtidig er de voldsomme bekendelser nye trosbekendelser: Vejen går her fra afmagten mod overmagten – og fra fortabtheden til bønnen om igen at blive til i et større blik.

Iben Krogsdal har med disse henvendelser fra dybet udforsket det moderne menneskes ubevidste længsler efter Gud. Mørket og tomheden får her fuld kraft: Kun det menneske, der er blevet borte, længes hjem.

De 70 nye salmedigte er alle på kun tre vers. De er tro mod salmetraditionens stramme rimform, men de er samtidig skrevet i et råt poetisk sprog: Her bekender en nøgen stemme alt uden omsvøb i en verden, hvor Gud igen kan komme til. Kan købes til nedsat pris i webshoppenKonfirmandsalmebogen (2017-)

Alle præster synger med konfirmanderne. Ofte ender det dog med en tour de force gennem et stort antal af de bedste og vigtigste salmer, som konfirmanderne på den måde stifter bekendtskab med... men ikke lærer ordentligt at kende. Bag denne udgivelse ligger ønsket om at kunne fordybe sig i et antal af de 25 salmer, så konfirmanderne bliver rigtigt fortrolige med teksterne og dermed får større udbytte af at synge dem. Salmerne kan på den måde også danne ramme om og udgangspunkt for spændende samtaler om kristendom og tro. De 25 medtagne og behandlede salmer rummer en god blanding af klassiske og nyere salmer. Læs mere på www.konfirmandsalmebogen.dk.Undervisningvejledning til Konfirmandsalmebogen (2017)

Udarbejdet af Laura Gylden-Damgaard og Morten Skovsted med kommentarer og forslag til undervisningsbrug til hver af de 25 salmer i Konfirmandsalmebogen. Formatet er A4 og bogen er tilgængelig i webshoppenKorsvejen (2017)

En samling af syv påskesalmer af Lisbeth Smedegaard Andersen.

Salmerne har melodi af Jesper Gottlieb og korarrangementer for både 2 og 4 stemmer af Johannes Buch Jørgensen. Udgivelsen er stadig tilgængelig i vores webshop.

Melodierne, også til korsatserne, kan høres på denne underside.Vor Gud, du mærker vores sorg (2016)

I december 2016 udgav vi denne bog med 21 nydigtninger af alle Luthers salmer i Salmebogen. Iben Krogsdal har skrevet teksterne og 21 komponister har lavet de 21 melodier. Desuden rummer bogen et efterskrift af prof. Niels Henrik Gregersen.

Læs mere om bogen, bl.a. en artikel, som forfatteren har skrevet om arbejdet med Luthers salmer, og hør også de mange, fine melodier her.Herren svinger tryllestaven (2016)

Ti salmer af Simon Grotrian med melodier af Jesper Gittlieb, der som den første i 2007 for alvor kastede sig over Grotrians tekster.
Melodierne er udsat for kor ved Johannes Buch Jørgensen. Bogen er udgivet i oktober 2016 og stadig tilgængelig i vores webshop.100 kommentarer til '100 salmer' (2016)

Dette opslagsværk fra september 2016 er skrevet af tre af medlemmerne i den redaktionsgruppe, der stod bag salmebogstillægget '100 salmer', som udkom i maj 2016.

Prof.em. Kisten Nielsen og Morten Skovsted har skrevet kommentarer til hver af de 100 salmer medens organist og sognepræst Mads Djernes har skrevet kommentarer til alle melodierne.
Bogen kom i fire oplag og en nu udsolgt og i stedet gjort frit tilgængelig, dels som e-bog (hent den her) og dels i tilknytning til de relevante salmer som kommentarer på salmer.dk.Det skyder og springer (2016)

Iben Krogsdals fremte salmesamling fra august 2016 rummer et udvalg af salmerne fra 'Vild Opstandelse', nu med melodi af en række komponister. Melodierne kan høres på forfatterens hjemmeside herVild Opstandelse (2015)

Denne udgivelse af Iben Krogsdal rummer kun tekster. Mange af disse blev siden sat i musik og udgivet i 'Det skyder og springer', men 'Vild Opstandelse' rummer såkaldte salmedigte og desuden et efterskrift ved forfatteren om salmer, synd, forsoning og opstandelse.
Udgivet på Syng Nyts søsterforlag, Sarasene, i maj 2015 og stadig til salg i vores webshop.Det store for de små (2014)

Sammen med Janne Mark har Iben Krogsdal lavet 30 salmer for børn til brug ved babysalmesang, børnegudstjenester m.v. Hæftet findes i en A4 udgave til klaver og leder samt en A5 udgave til uddeling.
Hæftet udkom i oktober 2014 og er stadig (i A4-udgaven) til salg i vores webshop, ligesom en del af salmerne findes blandt børnesalmerne på salmer.dk.
De mange melodier kan høres på forfatterens hjemmeside herSyng Nyt hæftet (2014)

Syng Nyts første udgivelse fra august 2014 rummede 20 nyere salmer med noder og kommentarer af Hanne Jul Jacobsen og Morten Skovsted. Hæftet kom i to oplag og er nu udsolgt. Hæfter var på sin vis en slags prøvebalon for salmebogstillægget '100 salmer', idet flere af de aktive bag Syng Nyt var del af redaktionsgruppen bag salmebogstillægget, der udkom på 'Eksisensten' i maj 2016. Morten Skovsted var formand for redaktionsudvalget, som også Mads Djernes og Kirsten Nielsen var del af.