Lindgren

Tidens salmer


Hvis man troede, den "nye" salmebog fra 2003 ville stoppe lysten til at skrive nye salmer, tog man grueligt fejl! I disse år oversvømmes markedet af nye salmeudgivelser - både antologier, hvor en række forfattere bidrager til projektet, og eneudgivelser, hvor de enkelte forfattere har mulighed for at profilere sig.

Komponisten Erling Lindgren tilbyder en salmesangsaften, hvor der skabes et overblik over dette imponerende udbud af tekster og melodier, og hvor der selvfølgelig skal synges "smagsprøver" på de forskellige forfatteres og komponisters særpræg. Lindgren er selv en flittig bidragyder med melodier til mange af de nyere salmesamlinger, så hans egne melodier vil indgå som en naturlig del af repertoiret.


Varighed/pris

Varighed: 1½ - 2 timer, gerne med indlagt (kaffe)pause. Pris: 3.500 kr. + transport.


Praktiske krav

Der må gerne forefindes klaver, flygel eller elklaver (evt. kan eget medbringes).


Om foredragsholderen

Født 1951, uddannet organist og bifag i musikvidenskab. Nuværende beskæftigelse som organist ved Lemvig kirke og lærer ved Vestervig Kirkemusikskole. Tidligere underviser ved Aarhus Universitet, Testrup Højskole og Nr. Nissum Seminarium. Omfattende virksomhed som korleder, hyggepianist, jazzmusiker og foredragsholder. Komponist til en lang række sange og salmer, som er repræsenteret i diverse sang- og salmesamlinger.


Kontakt

Tlf. 97 81 03 10 eller 50 80 07 16.

e-mail: erlinglindgren@doks.dk