Smedegaard

Biblens billedsprog i moderne salmer


Den nye salmebog har skabt en forøget interesse for den nyere salmedigtning. Ikke bare for de salmer, der kom med i salmebogen, men også for de principielle spørgsmål omkring en fortsat fornyelse af traditionen. Vores verden har forandret sig siden Kingos, Brorsons og Grundtvigs tid, samfundet er gået fra enevælde til demokrati, og hvor 80% af Danmarks befolkning dengang boede på landet og kun 20% i byerne, er forholdet i dag det omvendte. Derfor er det i dag mere aktuelt end nogensinde at overveje, hvad en salme er? Og hvordan kan man forny en så gammel genre, og er det overhovedet muligt og nødvendigt at skrive salmer i dag?

Mennesker i dag stiller stadig spørgsmål om troen og meningen med det hele, men vi har en anden baggrund, og ligesom en præst i sin prædiken igen og igen må forsøge at fortolke evangeliet, så det kaster lys ind over den verden, vi lever i, sådan må man også som salmedigter forsøge at finde det billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan synge med på en salme og føle, at det er udtryk for deres tro, håb og bøn.

Foredraget former sig som en salmesangsaften/eftermiddag, hvor vi synger nogle af mine salmer, mens jeg undervejs fortæller om de tanker, man gør sig som salmedigter, og om det billedsprog, en ændret omverden kalder på.


Pris og varighed

5000 kr. + transport. Foredraget varer ca. 2 timer.


Om foredragsholderen

Lisbeth Smedegaard Andersen (f. 1934) er kunsthistoriker, præst og foredragsholder. Hendes salmer optræder i Den Danske Salmebog, og hun har udgivet en række bøger, bl.a. Guds moder og himlens veninde. Mariabilledets historie, Det åbenbarede ansigt. Kristusbilledets historie og Det skjulte ansigt.


Kontakt: Lisbeth Smedegaard Andersen pr. mail